Vluchtelingen geportretteerd door Bergenaar: ‘Niet het Giro 555-beeld

Met een portrettenserie in het Markiezenhof in Bergen op Zoom, deelt beeldend kunstenaar Mart Franken verhalen van vluchtelingen die om verschillende redenen naar Nederland zijn gekomen. “Alles wat ze me vertelden, veranderde ik in verf.”

Bekijk de video rapportage op zuidwest TV : klik hier

Het idee voor de drie weken durende expositie Oost West, Thuis Best ontstond toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Hij zag dat men, vanuit de westerse visie, massaal bereid was om de vluchtelingenstroom te helpen. “Er is nu veel aandacht voor de Oekraïners en de schrijnende situatie in Ter Apel, maar er moet ook aandacht zijn voor de mensen die uit de Molukken, Irak en Afghanistan vluchtten. Vluchtelingen zijn van alle tijden.”

Aangesloten bij verzet
Thana Mousawi was in 1979 een baby van een negen maanden in Irak, toen het regime van Saddam Hussein in opkomst was. Haar vader en oom sloten zich aan bij het verzet, maar werden opgepakt. Een paar dagen later stond ze samen met haar moeder en zus bij de grens van Iran, waar ze opgroeide.

Ondertussen woedde er een oorlog tussen de buurlanden, waardoor een terugkeer naar huis niet realistisch was. Op haar zestiende gingen er geruchten rond dat twee miljoen Irakezen teruggestuurd zouden worden naar hun thuisland. Het gezin besloot daarom wederom te vluchten.

Daadkracht
Inmiddels woont Thana 26 jaar in Nederland, heeft ze een goede baan, is ze getrouwd en heeft ze een tweeling van elf jaar oud. “Ik wil de vluchtelingen op een andere manier laten zien dan het Giro 555-beeld,” vertelt ze trots over haar portret. Haar relativeringsvermogen en daadkracht legde Mart daarom vast in een schilderij, na een openhartig gesprek waarin hij haar persoonlijkheid doorgrondde.

Thana hoopt dat bezoekers die daadkracht ook uit zijn andere portretten halen. “Op een bepaald moment in hun leven hebben ze hulp nodig, door de situatie in hun eigen land. Door ze het juiste zetje te geven, kunnen zij ook waarde toevoegen in de samenleving.”