Kunst en leven

Kunst en leven horen bij elkaar. De betekenis van een kunstwerk komt pas tot stand door de rol van de beschouwer.

In 1999 stichten wij een particulier museum om onze collectie ook aan het publiek te laten zien. Collectie, gebouw en inrichting kwamen geheel uit particuliere bron. De exploitatie geschiedde zonder overheidssteun. Zeventien jaar later sloten wij deze periode af en beëindigden wij de Stichting Museum Van Lien.

De verzameling die in al die jaren groeide hebben wij nu op een website gezet, zodat anderen er op deze wijze kennis van kunnen nemen. De collectie is te zien op www.collectievanlienput.nl

Kunstenaars, curatoren van musea, bedrijfscollecties en overige culturele instellingen kunnen uit de collectie bruiklenen aanvragen t.b.v. tentoonstellingen.

Wij wensen u veel kijkplezier en hopen werken uit onze collectie weer eens te zien hangen op nog te organiseren tentoonstellingen.

Met vriendelijke groet, Leo van Lien en Geri Put.