Dutch Master Painter Mart Franken en zijn Zorghelden

Door de eeuwen heen zie je dat de kracht van kunst floreert. 

Dutch Master Painter Mart Franken is een portretschilder uit Bergen op Zoom. Hij heeft in opdracht van zorginstelling Tante Louise ‘Zorghelden’ geportretteerd, opgetekend in een mooi overzichtsboekje. 

Het is een pracht tijdsbeeld van mensen die zich volledig inzetten voor anderen in de zorg, tijdens moeilijke tijden in de maatschappij door Covid-19. Mart wist als geen ander als het ware te ‘jagen’ op zijn portretten totdat hij de ziel had weten te vangen. Je ziet in zijn portretten vooral de krachtige kenmerken, je kunt bijna lezen wie de geportretteerde zijn en wat ze denken … Dat vind ik knap, je zo kunnen inleven, bijna één zijn met je model. Franken schetst hiermee helemaal zijn gevoel en geeft daarmee ook een stemming weer van deze tijd: de angst, de zorg voor de medemens, de liefde. Franken deelt met zijn kwast als het ware rake klappen uit. Helden, dat zijn het, zo lijkt hij te zeggen op zijn doeken! 

Het doet mij ook denken aan de Barok, een kunststijl die voornamelijk in de 17e eeuw overheerste. Deze stijl was in de basis natuurlijk een spel van licht en donker contrasten, theatraal, maar vooral met het oog op de echte mens. De Barok is ook de kunststroming die lokale invloeden opslokte en zo in niet alleen Europa opkwam, maar ook ver daarbuiten. Je zou het hedendaagse Covid-19 kunnen vergelijken met de invloed van de pest destijds, en hoe snel de kunststroming zich mede daardoor verspreidde. Met kunst werd de ‘zonde’ afgeweerd en zo de pest buiten de deur gehouden, zo dacht men, dus kunstenaars kregen opdrachten van o.a. de katholieke kerk. Deze kunstenaars vertaalden al het verdriet van de getormenteerde ziel in hun kunst. Zo kon het volk hier ook van leren… 

Barok komt van het Portugese Barroco, wat onregelmatige gevormde parel betekent. Het was de eerste wereldwijde kunststroming die het gevoel van het volk wist bloot te leggen. Kunst was van meet af aan betrokken om het volk met deze beelden tot diep in de ziel te raken. Dutch Master Painter Rembrandt van Rijn is natuurlijk hét voorbeeld hiervan. MartFranken heeft zich voor mij wederom bewezen met deze prachtige serie Zorghelden. 

Bergen op Zoom, houdt u vroom en koester deze ruwe parel die Mart Franken heet! 

Kunst laat je nooit in de steek! Kunst maakt blij, kunst verbroedert. 

Giséla in het Veld 

Directeur, Dutch Master Painters 

21-04-2021, www.dutchmasterpainters.com