Atelier 13 legt Ko van de Ketterij vast

Bron :  BOZ in Beeld
Geplaatst : September 2012
Auteur : Niet beschikbaar op de bron website
Track back : Link

Liesbeth de Waal is haar naam, en ze krijgt les van Mart Franken in Atelier 13.

Ze benaderde me als volgt:”Ko is in mijn ogen een markant persoon in Bergen op Zoom. Vorige week heeft Ko model gezeten bij één van de clubjes van Mart Franken”. Wat verder naar voren komt is een verhaal waarbij Ko, of wel Bra’gi, in twee sessies model heeft gezeten voor een groep van Mart Franken. Deze laatste komt wel meer met uitzonderlijke ideeën om zijn leerlingen te inspireren en ze andere inzichten te geven. Onlangs nog hield Atelier 13 een maand lang een tentoonstelling waarbij de leerlingen van Mart met hun werken in het voetlicht stonden. Liesbeth zelf krijgt nu al verscheidene jaren les van Mart, en heeft zich op het betere tekenwerk geworpen als het gaat om de vastlegging van Ko. Bijgesloten vinden we dan ook de tekening zelf die onmiskenbaar de markante kop van Bra’gi weergeeft. Ko zou Ko niet zijn als hij in deze beleving weer niet voldoende aanleiding zou zien om tot een van zijn gedichten te komen. Ook deze hebben we bijgevoegd in het handschrift van Ko zelf.